9 July, 2024

TEI TEKNİK GEZİSİ

Okulumuz öğrenci topluluğu IEEE GTÜ olarak 7 Aralık 2023 tarihinde TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir yerleşkesini ziyaret ettik. Öncelikle TEI hakkında ne zaman kuruldu, ne üretilir gibi genel bilgilerin aktarıldığı bir sunumla teknik gezimize başladık. Tüm üretim tesislerini yakından ve detaylıca  görebilme ve aklımızdaki tüm soruları cevaplandırma fırsatı bulduk. Gezimizin sonlarına yaklaşırken üretimi tamamlanmış tüm parçaların birer örneklerini inceledik. Havacılık sanayisi hakkında çok verimli bir teknik geziydi. 

Share
Araç çubuğuna atla